Beynimiz buraya kadar

İngiltere’de The Sunday Time’ta yer alan bir çalışmaya göre, günümüz insanlığının daha da evrimleşerek daha zeki bir hale geleceği beklentisi nafile.

Çünkü gerek beynin evrimleşmesini sürdürebilmesinin, gerekse de beynin enerjiihtiyacını karşılayabilmenin fiziksel sınırına gelinmiş durumda.

Gazete, ağırlıklı olarak insan vücudunun %2’sine sahip olan beynin, vücut enerjisinin %20’sini kullanması nedeniyle, beyin gücünde küçük bir artışın bile enerji ihtiyacında büyük bir artış anlamına geleceğine dikkat çekiyor.

THESUNDAYTİME