Bilişim Suçları

Siber suç olarakda bilinen bilişim suçları, yeni nesil iletişim araçları ve pos makinesi gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. Kanundaki Bilişim Suçları Nelerdir? Türk Ceza Kanununun “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı kısmında bilişim suçları düzenlenmiştir. Düzenlenen suçlar TCK’nın 243 – 245 maddeleri arasındadır; Bilişim Sistemine Girme Suçu Sistemi Engelleme, Bozma, […]

Read More

İşçi hakları ve işçi alacakları nelerdir?

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erme biçimine göre işçinin talep edebileceği ücret ve tazminatlar şunlardır; I. Kıdem Tazminatı İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. Farklı bir tanımla Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin İş Kanununda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye […]

Read More