Bilişim Suçları

Siber suç olarakda bilinen bilişim suçları, yeni nesil iletişim araçları ve pos makinesi gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir.

Kanundaki Bilişim Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanununun “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı kısmında bilişim suçları düzenlenmiştir.

Düzenlenen suçlar TCK’nın 243 – 245 maddeleri arasındadır;

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu
  • Yasak Cihaz veya program kullanma suçu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir